Orlík

13. leden 2008 | 16.06 |
rychla editace

Popis není přiřazen
Řeka je přirozený vodní tok na povrchu Země. Má obvykle větší délku, rozlohu povodí nebo průtok.

Krom řek stáletekoucích rozeznáváme i řeky občasně tekoucí. Menší přítoky řek (jezer, moří) se nazývají říčka a potok. Řeky, říčky nebo potoky mohou vést část svého toku i podzemím. Místo, kde vodní tok mizí pod povrchem země (časté v krasových oblastech s rozsáhlým výskytem jeskyní), se nazývá ponor, místo opětovného vynoření řeky se označuje za vyvěračku.

Voda tekoucí ve vodních tocích pochází z tajícího sněhu, dešťových srážek a z vody, která vsákla do Země a na povrch znovu vyvěrá v místě nazývaném pramen.

Tok řeky můžeme rozdělit do tří částí

* horní tok, s převahou eroze, charakteristické je říční údolí ve tvaru V s minimem usazenin
* střední tok, kde se projevuje eroze i sedimentace, říční údolí je plošší a již s významným podílem usazenin
* dolní tok s převahou sedimentace – údolí je velice ploché, díky masivní sedimentaci vznikají rozsáhlé říční nivy.

Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí řeky. Řeka se často před ústím větví na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora má obvykle přibližně tvar trojúhelníku. Místo, na kterém se dvě řeky (resp. vodní toky) setkávají, se označuje za soutok. Pokračování toku za soutokem dvou řek se obvykle pojmenovává po delší nebo větší z řek, někdy se však může zcela přejmenovat (tak vzniká Amazonka), nebo může "vyhrát" kratší a menší řeka (jako Labe nad Vltavou). U menší řeky, respektive řeky, která prohrála svůj souboj o jméno další části toku, lze v tomto případě mluvit i o ústí.

Řeky jsou rozděleny podle ústí do čtyř kategorií.

* řeka I. kategorie je řeka, která ústí přímo do moře (v ČR jsou takovéto řeky jen dvě – Labe a Odra )
* řeka II. kategorie je řeka, která ústí do řeky I. kategorie (v ČR např. Vltava, Morava, Ostravice)
* řeka III. kategorie je řeka, která ústí do řeky II. kategorie (v ČR např. Sázava, Dyje)
* řeka IV. kategorie je řeka, která ústí do řeky III. kategorie (v ČR např. Svratka, Úslava)
* pátá kategorie se už nezavádí, i když i takové řeky existují.

Statistické údaje běžně uváděné u řek:

* délka toku (od pramene k ústí)
* průměrný nebo okamžitý průtok
* plocha povodí.

* 1 Největší řeky světa (prům. průtok)
* 2 Řeky s největším povodím
* 3 Nejdelší řeky
* 4 Související články

Největší řeky světa (prům. průtok)

* Amazonka – 219 000 metrů krychlových za sekundu
* Ganga – 43 000 metrů krychlových za sekundu
* Kongo – 41,800 metrů krychlových za sekundu

Řeky s největším povodím

* Amazonka – 6 915 000 kilometrů čtverečních
* Kongo – 3 680 000 kilometrů čtverečních
* Nil – 3 400 000 kilometrů čtverečních

[editovat] Nejdelší řeky
Název Kontinent Délka
(km)
Amazonka Jižní Amerika 6762
Nil Afrika 6690
Jang-c'-ťiang Asie 6380
Mississippi – Missouri Severní Amerika 6275
Jenisej Asie 5539
Žlutá řeka Asie 5464
Ob – Irtyš Asie 5410
Kongo Afrika 4700
Amur Asie 4444
Lena Asie 4400
Mekong Asie 4023

Protože není známé přesné místo, kde pramení Amazonka, není možné přesně změřit její délku, a proto považují některé prameny Nil za nejdelší řeku světa.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře